Pivalialigiyit Havakviit

Jose Amaujaq Kusugak Ilihaktut Ikayugutikhait Uktugutikhait Ubluit Angmaktut

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi angmaktait Jose Amaujaq Kusugak Ilihaktut Ikayugutikhait uktugutikhait ubluit. NTIkut tuniniaktut malguuk Inuit ilihaktut tamamik $5,000mik ikayugutikhainik ilihaktitlugit mikhaanut Iliniagiakpaalivik Ilihakviit mikhaanut Ilihaktituiyit ovalo Inuit Ukautait ovaluniit aalanik takhihimayut uktukhimayut takupkaigumik ilaukatauyut kitkanit ilihaktait ovalo tuhaktitjutikhait InuitNangminiigutikhait.

Pilaaktut Iliniagiakpaaliviit ilauyut Nunavumi Iliniagiakpaalivik ovaluniit Ilihagiaktukvikhait Iliniagiakpaaliviit nigiagani Kanatami. NTIkut Ilauyut ihivgiuniaktut uktukhimayut ovalo pilutik ilihaktumik atuklugit ilihaniaktait, titigakhimayait uliniaktuk ovalo ikayuktiit.

Jose Kusugak akhuukhimayuk inuulaktitlugu Nunavumi ovalo Hivumuukhimayait Inuit Nangmiigutikhait. Akhuukhimayait ovalo uktukhimayait ilihaktituiyinut ovalo tuhaktitjutikhait ovalo tamaktitailigiyiit Inuit ukautait piyaanganik Inuit hivumut nakuuyumik. NTIkut hanahimayait ilihaktut ikayugutikhait ilaukatauplutik Jose Kusugak ilakatingit tukumat puiguktailiyaanganik Inuuhia aliagiyait Inuit. Ilakatinga ilaukatauyuk ikhivautainik ihivgiuktaktunut ukiuk tamaat.

Tuhagutikhainik ovalo uktugutikhainik makpigaat pilaaktut NTIkut Kagitauyakut Takulvianit. Umiktiniaktut uktugutikhait Ilihaktut Ikayugutikhainut July 9mi, 2016.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: