Pivalialigiyit Havakviit

Jose Amaujaq Kusugak Iliniagiakpaalivimut Ikayuktiit Uktugutikhait Ubluit Angmaumaniaktut

 

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi ukaktuk uktugutikhait ubluit the Jose Amaujaq Kusugak Iliniagiakpaalivimut Ikayuktiit angmaniaktut akaguanik, April 1mi, 2012.

 

Makpigaat pilaaniaktut NTIkut kagitauyakut takulviani ovalo tuhagutikhait ilangit tunikhainiaktut tamamik ilihakvinut, Nunavumi Iliniagiakpaalivik, Hamletkut titigakviit ovalo Nunait Tuhaktituiyit Havaktiit.

 

“NTIkut akhuuniaktut pinahuaklugit havakhimayait Jose tamaat inuuhianik tuhaktitjutait Inuit inuuviviniit, ukautait ovalo inminiigutait atutiagutikhainik tamaat Inuit, ilauyut ilihaktut iliniagiakpaalivimi ilihaniaktut, ukaktuk Towtongie.

 

Iniktiklugit uktugutikhait makpigaat, uktuktut titiganiaktut 500mik titigautainik ukaklugit kanuk atuniaktait ilihagutikhait tuhaktiyaanganik Inuit inmniiigutait, kinautjutait, ukautait ovalo inuuviviniit. Tamamik titiganiaktait inminik ukaktakhait ihuinaaktakhailaitait havakhimayait titigakhimayut aalamit titigaktiinit. Piyumayut uktuktut ilaulutik ilihagutikhainik ovaluniit Inuit ukautait ilihagutikhainik. Kihimi unguvalaaktut uktukhimayut takupkaigumik kanuk ilihaniaktait ovalo havaniaktait ikayuniaktut nuutitigutainik hivumut Inuit inminiiigutait.

 

Iliniagiakpaalivik ikayugutikhait tuniniaktut malguunut Inuit tamamik $5,000mik ilihagiaganik ilitagiyauhimayumik iliniagiakpaaliviit. NTIkut ihivgiuniaktait ilaukatauyut uktugutikhait ovalo pilutik ilihaktumik atuklugit kanuginiaktut ilihaniaktainik, titigakhimayainik ovalo ikayugutikhainik nunainit.

 

Uktugutikhait piniaktut July 9mut, 2012, Nunavumi Ublua. Ilihaktut ilaukatauliktut Ilaukatautjutainik iluani Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut pilaaniaktut ikayugutikhainik.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: