Pivalialigiyit Havakviit

Inuktut Titigaknikmik Taghiyut

(March 22, 2021 – Iqaluit, Nunavut)  Inuktut titigaknikhamik 67-nik akittakotijotighanik piyogot alatkiinik makpigaalioktinit, avatkotjotaoploni titigaohiilo alatkiikpikoahotik titigakniop mighaanot naittoogaloaniklo onipkaakiokhimaplotik, inuuhukmikniklo onipkaakhimannikhotik.  Hapkoa amigainmata,  Novepamilo Kolaisimakvikmilo COVID-19-gonigaktaoyomit omikhimajotikakhimakmata kakogolo naonakhoni kanoginniagiakhaanik, takoogiyot nainaiyaihimmaaktut kakogonnoak taghiyut tohaknakhiniaktut.

 

Nunavut Tunngavitkot koanaakpiaktot Nunavunmi Inuinnaknut titigaktamingnik ovaptiknot pipkaikmata otakinggonagaloakhoni holi naonaiyaihimmaakniaktut.

 

Hapomminahoakhogo, hivomokpaliajotighaitigollo, evikninnahoagotighanik Inuktut okaohiinik  NTI-kot hivoliotihimanahoaktaat tammaitailihighap mighaanot. Inuktut titigaknik pihimmaagoptigo ekayoghiotiniaktuk pinahoaktagiyaptiknot, inuktullo nutaanik titigaknighanik pijotiginiaktakot oinggaikpaaliotigilogo kanogiliogotigiyaghaptiknik Inuktut  titigaknighanik.

 

Inuktut Titigaknikmot Taktagiyaoyoghak $80,000-taosintaala ekayoghiotiniakhonilo taimailiokhimmaagiaptikni okioni hivonighaptikni elihaotaovaliayaaganilo makpigaalioknighap mighaanot.  Holi hitamat taktaghaoniaktut hapkoa imaatut $10,000-taala, $5,000-taala, $3,000-taala  $2,000-taalalo. Nunavut Tunngavitkot havaagihimmaakniaktaat havakatigilogit makpigaalioknighakot taghiyut iniktiklogillo makpigaalioktai pihiyavot takoghaoligiaginni.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: