Pivalialigiyit Havakviit

Taimaipakhimanggitukut Elittogiyaghak Inminiikhimayonik Tohaktaghak

Nunavut Tunngavik. (NTI-kot) Anggayokaap toklia James Eetoolook oblomi tohaktitiyok okaotikakhoni taimaipakhimanggitukot elittogiyaghak inminiikhimayotigot Nunavunmi. Tohagaghanggoktaoyok NTI-kot okaotikaktillogit Tokoyoligiyit toghiktokmatn naonaiyaitkoiploni inminiiktonik Nunavunmi katimajotikakniakmata Iqalukni tatkighiotip avvaa naatlogo katimanahoakmata.

Titigaktaoyok “Elittogiyaghak naonaiktaghani tokoyonik inminiiknikot Nunavutmi Inuinnait, 1920-minggaat 2014-mot,” tohakgaghak elagikmago NTI-kot havaagihimmaakmajok inminiiktitailinghamik Nunavunmi. Tohaktaghak okakhimayok taimaitpakhimanggitukut tatjalo amigaikpaklaakmata naonaikpiakhonilo tokoyot inminiikhotik Nunavunmi, ovalo ataotimoktitihiamplotik haklovioknaogotighat tatja ehomaalongkahiyot. Tohaktaghak naonaitiakhimayok taimaipakhimanggitot inminiiktut, elittogimannakhiyok Inuit inminiikhotik tokokatakhimanggitkaloakmata taimaninggoliktok 1970 okiot atoktillotigik.

“Paanagiikhota Nunavunmi Inminiiktitailinighakot Katojikatigiit, NTI-kot aghoogotigiliktaat kanogiliogotiginahoakhogo inminiiktitailinahoaknighak Nunavunmi. Ona tohaktaghak tamaptiknot naonaigotigiyakot inminiikatakhimanggitkaloakmata taimaninggoliktok. Ona naonaigotigiyakot paanagiiktot havaagiyaghamikot ekayoghiotinialiktok nalvaagahoagotigilogo kanok piyaghaptiknik inminiiktitailinighamik oblomi elittogimaliktakot Nunavunmi okaktok Eetoolook.

Ona tohaktaghak atoktaoniaktok pinahoagotigilogo honiklika atoktaghaptiknik Inminiiktitailinighap mighaanot opalonggaiyaotigilogo havaagiyaghaptiknik paanagiiklota iniktigiyaami.

Ona tohaktaghak takoinnagialik NTI-kot kagitaoyaitigot naonaikvighami.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: