Pivalialigiyit Havakviit

Kavamatkut Ikluligiyit Pinialiktainik Piyumangitait Inuit

Nunavut Tunngavik Timinga, Angayukaangulaktuk James Eetoolook ublumi pitkuyuk kinguligutainik Nunavumi Iklukyualigiyit piyumagitait.

“Piyumangitut NHCkut avataanut akiliktihimayait hanianik $110 millionmik talvangat $300 millionmit tunihimayut hanalutik Inuit iklukhainik Nunavumi. Mamiana, hamna talvatuak pihimayut kanuk NHCkut pingitait piyumayait Inuit” ukaktuk Eetoolook.

Kilamik pitaagamik $200 millionmik Inuit iklukhainik ukiumi 2006, NHCkut ilaukatauhuiktut ikluligiyit ilaukatautjutikhainik NTIkunut, ukakhimayut 2004mi GN/NTIkut 10ni Ukiuni Inuit Ikluligiyit Havaktakhati Paknaiyautainut. Kavamatkut piyut kihimi, akianut Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut Ilangani 32, hanalutik ovalo iniktiklutik Nunavumi Ikluligiyit Tutkuktuiyit uktugutikhainik Inuit ilaukataungitumik. Pipkaiyait nakuutiangitut ovalo ungahiktumut ikpinagiyauniaktut avataanut kinauyakhait tamaihimaianit.

“Katitigutihimayavut pitkutivut munagilugit munagitjutikhait Kanatami kinauyakhait ihuinaakhimaliktut. Kavamatkut pinahuaktainik uktugutikhainik ayoikhailutik ovalo hanaltuk Inuit havaktikhainik ayoikhakhimayut hanayakhainik. Hamna pihimaitut ovalo kimakhimaliktut amigaitunik pihyumayunik ovalo piyumayainik pihimaitumik. Ovalo, iniktigutait atauhik iklut akiit $525,000mik avataanunaktut hivulimit piyumayainit, ovalo ublumi niuvikviit naunaiyautait hanayakhait voalo pitkuhimayut apigiliktait uktugutikhainik ovalo akuiktugutikhainik atugutikhainik pihimayukhat mikhaanut angililiktut kaangania akiit,” ukaktuk Eetoolook.

NTIkut apigihimayut GNkunut ilaufaaliklugit NTIkut ihuakhagiagani ayokhagutait. NTIkut ihumaaluktut ayokhagutainik NHCkut ovalo piyumayut ihivgiuktaulutik NHCkut ilauyut aalanik pilaaktainik akyagutikhait piyumayainik Inuit Iklukhait Nunavumi.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: