Pivalialigiyit Havakviit

2012 News Archive

NTI-kon Pataktaktun Atugoektaoniganik Hikotinik Titigaktaoniginik

(February 16-mi 2012-mi – Ikalokni, Nunavumi) Nunavut Tungavik Timeoyomi Tukleoyok Ikhivaotalikmin uplomi koyayok anigukniganik Bill C-19, Atugoekniga Hikotinik Titigakpaleaniginik Maligakyoak, Kavamatokaen Maligaleokvikyoagani.
“NTI-kon ikayoktoeteaktun aniknaetomik atugeagani hikotin Kanatami, kiheani Hikotinun Maligakyoak atoktaolihaktilogo 1995-mi, ihoeliyutaokman Inoenaen agonahoaktin nikikhamiknik pinahoageagani. Hikotinun Maligakyoak ihoakhaktaokman ihomagiyakaginmata inuyutaoyun Nunavumi. Hikotin ihoakotaokmata atoktaovlotiklo Inoenaknin agonahoageamikni nikikhamiknik nikikhaeniklo ilagiyatik,” okaktok Eetoolook.
Maligaleoktin vutiktun uvuna Bill C-19-mik ipakhak unuktilogo Kavamatokaen Maligaleokvikyoagani. Maligak aniguktok 159-goyun namaguhoktun 130-lo akigaktoeyun atogoegeagani hikotinik titigakpaleaniganik …

Nunavut Tungavitkon Kigoeyun Bob Williamson-mik John Sperry-miklo

(February 13-mi 2012-mi – Kagiklinikmi, Nunavumi) Nunavut Tungavik Timeoyomi Ikhivaotalik Cathy Towtongie uplomi nagligivean Williamson Sperry-vlo ilagiyaen.  Bob Williamson, John Sperry-lo inuhoekhimayuk havaknaetilogo.
“Ihomagivavun kingaotivavulo ilagiyaen tamaeta kuveanagitok atoktaotilogo,” okaktok Towtongie.  “Nunavumeot kingeoyun malguknik agutik ilaonikateaktuk pivaleanigani Nunavut ayikotakagitoni piyotini.  Bob, Jack-lo nunakakhimayuk Nunavumi amihoni ukeoni kimaevlotiklo kingoeyotinik ilagiyamiknin umataenilo Inoen.”

NTI-kon Okaohigiya IAP-kon Nunaliknun Polaknikhaenik

Nunavut Tungavikoni Ikhivaotalik Cathy Towtongi okaktok uplomi koveahuknigakhotik ukoa Itkilgit Ahinun Sikugeakhimayun Agikatigektitinahoan Titikikiyin aolaknealikmata Nunavumi nunaliknun okaohikageagani hivonikhiyutikhanik ukuniga Atuni Ilitokhaenikun Aolayutin.
Agikatigektitinahoan Titikikiyin hatkiktaokman iligukhotik timoeyok Kavamanin Kanatami atuligeagani monagiyaganilo Atuni Ilitokhaenikun Aolayutin. NTI-kon havakatikaktun titikikiyonik opalogaeyageagani ihoakhageaganilo hivonikhiyotikhanik katimavikhan. Opaotiyun havaktin polakpaleakmata tamaenik nunaliknik okaohikageagani hivonikhiyotikhanik Atuni Ilitokhaenikun Aolayutinik. Havaktin ikayukoyaogitun Atuni Ilitokhaenikun Aolayutinik tukhiktutinik maliganiklunen ihomakhakheogutikaklotik.
Ilagani Itkilgit Ahinun Sikugeakhimayun Himaotikhanun Agikatigegutmi, Atuni Ilitokhaenikun Aolayutinik himaotikhanik …

NTIkut Ikayuliktait Kanatami Kavamatkut Natiit Ubluanik Maligaliukvimi

Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak, Cathy Towtongie ublumi ukaktuk NTIkut tamaat ikayuktut Munagiyit Ikaluligiyit ovalo Tagiuligiyit Natiit Ubluanik Maligaliukvimi Ottawami ublumi.

Pinahuaktait munagiyauyut DFOkunit takupkaiyumayut Kanatami Kavamatkut ikayugutainik Kanatami natiligiyit havakviinut. Atanguyait tamaat Kanatami, ilauyut Nunavumit, ilauniaktut pinahuaktainik DFOkut Ministaa Keith Ashfield ovalo Nunavumit Malgaliukti Leona Aglukkaq. Tamamik Kanatami Maligaliuktit tuniyauniaktut pinigutainik natiit amiinik Nunavumit ublumi.

“Ikpinaktut pinahuaktait aatjikutainut hamani ikayulaaktait ovalo hanalugit naluhuigutikhait tamaat Kanatamiut Kanatami ikpinaktut …

NTIkut Aliagiyait Air Greenlandkut tuhagutikhainik mikhaanut Tingminialiktut kitkanit Iqalumi ovalo Nuuk, Greenland.

(January 23mi, 2012 – Kangiklinik, Nunavut) Nunavut Tunngavik Timinga Angayukaak Cathy Towtongie ublumi aliagiyait Air Greenlandkut tuhagutikhait angmaligutainik tingminialigutainik kitkanit Nuuk, Greenland ovalo Iqaluit.
“Inuit kitkanit malguuk ukiuktaktumi nunait katitigumalikpaktut tingmiakut. Tuhagutikhait kaipkaiyut aliagutainik tuhagutikhait amigaitut ilakatigiit tamaat Nunavumi, ilaa, kinguliani ilaukatigiikhimamata nuutitigutainik ilaukatigiit.” Ukaktuk Towtongie. “Inuit ilihalaaliktut, ilaukatigilaaliktut ovalo autlaktifaalugit aatjikutainik inuuviviniit ovalo angilitinahualugit Inuuviviniit ovalo ublumi Hanatiligiyiit.”
Air Greenland paknaiyakhimayut tingmilutik kitkanit Iqaluit ovalo Nuuk, Mondaymi ovalo Fridaymi, piliklutik …

(English) Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST)

Applied Suicide Intervention Skills Training (ASIST)
Iqaluit – February 22/23, 2012

The ASIST workshop is for anyone who wants to feel more comfortable, confident and competent in helping to prevent the immediate risk of suicide. Over one million people around the world have participated in this two-day, highly interactive, practical, practice-oriented workshop.
Participation in the full two days is required. Enjoy small group discussions and skills practice that are based upon adult learning principles. Experience powerful videos on suicide intervention. Feel challenged and safe. Learn suicide first aid.