Pivalialigiyit Havakviit

2009/10 Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat Kanugitaakhait Inuit Inuuviviniit ovalo Inuuhiit Autlaktiyut

(October 12mi, 2011 – Iqaluit, Nunavut) Nunavut Tunngavik Timinga Angyaukaak Cathy Towtongie ublumi autlaktiyut ukiumi 2009/10 Ukiuk Tamaat Tuhaktakhat Kanugitaakhait Inuit Inuuviviniit ovalo Inuuhiit; taihimayut Hivuliutivut Ihumaaluktait: Inuit Ukautait Nunavumi. Tuhaktakhat titigakhimayut ublumi kanugitaakhait Inuit ukautait tamaat Nunavumi ovalo tunihimayut amigaitlumik uktugutikhainik kanuk Nunakakaakhimayut inuuviviniit tamaat nunakyuami akhut autlakhimayut ukautainik.

“Ukautait kitkaniitut hakugiktumi inuuviviniit ovalo inuuhiit. Inuit pihimayut naluhuikhimayaiik hanianik 40mik ukiut ublumi munagilugit Inuit ukautait ikpinakhimayut piyaanganik Inuit hivunikhaptinut inminiigutikhainik.” Ukakhimayuk Towtongie.

Towtongie pitkuyait Nunavumi Maligaliuktit ovalo Nunavumit Maligaliukti Leona Aglukkaq taiguaklugit tuhaktakhat ovalo pitkuplugit inminik kavamatkut pitkulugit kilamik Inuit ukautait autlaktilugit uktugutikhainik.

Ukiuk tamaat tuhaktakhat ukiuk tamaat piyakhait Ilangani 32.3.4 ilanganut Nunavumi Nunataagutit Angigutaanut. Pitkuhimayut Ilangani 32, tuhaktakhat tuniyauniaktut Nunavumi Maligaliukvimut ovalo Kanatami Maligaliukvimut. Piniaktut ukiakhami.

Hivunikhivigenagealik:
Nunavut Tunngaviup Timinga
Hivayautaa:
Hivayaut akiittuq: